The Annual report can be downloaded here. Please note that for Dutch Tax reasons and Dutch Law the report is available in Dutch only.

Het jaarverslag kan hier gedownload worden. Het is uitsluitend in het Nederlands beschikbaar.

Amsterdam, 21 augustus 2017
Tijdens de eerste bestuursvergadering (oprichtingsvergadering) hebben de bestuursleden de missie vastgesteld voor Stichting Grenadaid (hierna te noemen: de stichting) Die missie is onveranderd gebleven en houdt in dat de stichting weeskinderen op het Caribische eiland Grenada helpt met hun vervolgstudie, een kleine eigen zaak opzetten of financiële hulp om het hoofd boven water te kunnen houden.

De stichting is in 2015 begonnen met het ondersteunen van een jongen uit een kindertehuis die bij het bereiken van zijn 18de levensjaar uit het tehuis werd gezet. Hij zat toen op college op het eiland en wilde verder studeren aan een universiteit. Dat hebben wij als stichting mogelijk gemaakt.

In september 2017 begint hij aan zijn derde jaar aan de University of the West Indies in Barbados. De stichting maakt dit mogelijk door hem een maandelijkse toelage te geven en het betalen van alle andere studiekosten. Hij hoopt midden 2018 zijn bachelors te behalen in Politieke Wetenschappen en Sociologie.

Sinds augustus 2017 helpt de stichting een andere jongen, Anderson. Hij gaat naar college en de stichting betaalt zijn studiekosten en boeken.

Tevens helpt de stichting diverse weeskinderen op het eiland met kleine toelages om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De lonen zijn laag en vaak kunnen ze het hoofd maar nauwelijks boven water houden.

 

De stichting is een wervingscampagne gestart om mensen over te halen – om liefst maandelijks – een donatie te laten doen. De stichting stuurt aan geïnteresseerden en donateurs per kwartaal een digitale nieuwsbrief met informatie over de stichting en de vorderingen die de stichting maakt.

Vervolgstappen
In 2017 wordt de website aangepast met concretere verhalen over de mensen die de stichting helpt.

Tevens onderzoekt de stichting in samenwerking met een andere stichting of het mogelijk is om een woonproject op te starten op het eiland. Nu wonen veel jong volwassenen, nadat ze uit het weeshuis ontslagen zijn, in krotten.

Download hier het jaarverslag in het Nederlands (Annual report only in Dutch)